Basın Kartı Başvurusu

2022 yılı için Basın Kartı Başvuruları 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.

Basın Kartı başvuruları için gerekli belgeler:
– Aşağıdaki formun çıktısını alıp doldurup imzalamak ve işverene onaylatmak
– 2 adet vesikalık fotoğraf
– İlk kez Basın Kartı alınmıyorsa, bir önceki yıla veya döneme ait Basın Kartı fotokopisi
– Kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi ve maaş pusulası
– Özel basın-yayın kuruluşlarında görev yapıyorsa, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı vb yatırımlarını gösteren belgeler
– İlk kez Basın Kartı için başvuruluyorsa, son bitirdiği okulun noter tasdikli diploma fotokopisi
– İlk kez Basın Kartı için başvuruluyorsa veya önceden Basın Kartı sahibi olsun ya da olmasın Komisyon’un talebi halinde Polis Genel Müdürlüğü’nden alınmış iyi hal belgesi,
– KKTC vatandaşı olanlar için kimlik belgesinin, KKTC vatandaşı olmayanlar için pasaportun, ikamet ve çalışma izninin fotokopisi,
– KKTC vatandaşı olmayanlar için, çalıştığı yerli basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmenin sureti veya yabancı bir basın-yayın kuruluşunun KKTC temsilcisi, muhabiri, foto muhabiri, kameramanı veya editörü olarak görev yapıyor olduğuna dair işverenin vereceği belge,
– Sarı Basın Kartı için 50 TL, Sürekli Basın Kartı için 100 TL’lik başvuru ücretinin Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan Basın Kartı Komisyonu hesabına yatırıldığını gösteren dekont veya KTGB Sekreterine doğrudan yapılacak ödemeden alınacak makbuz
Not: Basın Kartı Komisyonu gerekli gördüğü hallerde Basın Kartı Tüzüğü’nün diğer maddelerinde yer alan hususların kanıtlanması için sair belgeler talep edebilir.
Başvuru Formunu İndirmek İçin Tıklayın